Ďakujeme za návštevu pánovi predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja
Ing. Jánovi Lunterovi a jeho kolegom, 
a za spoluprácu Za horami, za dolami Banskobystrický samosprávny kraj , Central Slovakia , Dudince tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity a podporu, ktorú by nám radi preukázali v najbližšej dobe. 
NAVŠTÍVILI SME JAKUBA DVORSKÉHO
Jakub Dvorský je ambasádor kraja Za horami, za dolami, za región Hont.
Ambasádorom je preto, lebo svojou prácou prispieva nie len k tomu, že ľudia zisťujú, kde to ten región Hont vlastne je, ale aj k tomu, že vďaka jeho aktivitám ožíva malebná dedinka Lišov,
Jakub založil v dedinke Lišov Galériu masiek a expozíciu Lišovská izba. V Galérii masiek sa nachádzajú masky z celého sveta, skutočné zberateľské bohatstvo. Príbeh, ako k nim Jakub prišiel, vám určite rád porozpráva osobne. Verte, že je to príbeh zaujímavý, rovnako ako sú zaujímavé samotné masky.
Aj Lišovská izba je zberateľský unikát - tu sú koncentrované predmety bežného života našich predkov v Lišove a okolí.
Jakub trávil dlhé roky v zahraničí, odkiaľ si priniesol mnoho poznatkov, kontaktov, inšpirácií...a zrejme aj to najdôležitejšie : vôľu veci meniť, rozvíjať...
Vďaka jeho húževnatosti a podpore o nič menej pracovitej a húževnatej manželky dnes pôsobí v Lišove aktívna komunita, ktorá má chuť dedinku rozvíjať a otvárať ju návštevníkom.
Okrem Galérie masiek Jakub so zahraničnými študentami, ktorí k nemu chodia v rámci programu Erasmus, vybudoval aj repliku keltského obydlia a to pôvodným stavebným postupom.
Jakub s manželkou sa venujú aj včelárstvu, spoločne s ostatnými aktívnymi spoluobčanmi aj rozvoju lokálnej značky vín, v malom suvenírovom obchodíku predávajú výrobky miestnych výrobcov aj umelcov....
Tých aktivít je toľko, že na záver treba napísať asi to najdôležitejšie...
pre čitateľov tohto postu: treba zažiť osobne
pre Jakuba: Jakub ďakujeme za vašu prácu , ktorou zviditeľňujete región Hont a kraj Za horami, za dolami, Banskobystrický kraj