PRIDE

PRIDE: 

PARTNERSHIP FOR RURAL IMPROVEMENT & DEVELOPMENT IN EUROPE  
(PARTNERSTVO PRE ZLEPŠENIE A ROZVOJ VIDIEKA V EURÓPE)
Trvanie projektov:

project duration PRIDE2: 1 Oct 2018 – 30 Sept 2020 (extended to Sept 2021, FINISHED). The project is supported by the EU Erasmus+ program and is an adult education (KA2) staff mobility partnership.

project duration PRIDE3: 1 Oct 2019 – 30 Sept 2022 (extended). The project is supported by the EU Erasmus+ program and is an adult education (KA2) staff mobility partnership.

project duration PRIDE4: 1 Oct 2020 – 30 Sept 2022. The project is supported by the EU Erasmus+ program and is an adult education (KA2) staff mobility partnership.

Participants are drawn from a UK consortium of partners from (mainly) Northern England and Scotland like WICAT, National Trust, Natural England, Yorkshire Dales NP, Earth Doctors, VAR Initiative,  Sublime Foundation, The Environment Partnership, Forestry Commission, Eden Arts, Epiacum Heritage, Solway AONB and Woolclip.

The placements are fully funded apart from getting to the UK departure point (which might not be the nearest airport to you).

PREKLAD : trvanie projektu PRIDE2: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2020 (predĺžené do septembra 2021, UKONČENÉ). Projekt je podporovaný programom EÚ Erasmus+ a ide o partnerstvo v oblasti vzdelávania dospelých (KA2) v oblasti mobility zamestnancov.

Trvanie projektu PRIDE3: 1. október 2019 – 30. september 2022 (predĺžené).

Projekt je podporený z programu EÚ Erasmus+ a ide o partnerstvo v oblasti vzdelávania dospelých (KA2).

Trvanie projektu PRIDE4: 1. október 2020 – 30. september 2022.

 Projekt je podporovaný z programu EÚ Erasmus+ a ide o vzdelávanie dospelých (KA2) partnerstvo mobility zamestnancov. Účastníci sú vyberaní z konzorcia partnerov zo Spojeného kráľovstva (najmä) zo Severného Anglicka a Škótska, ako je WICAT, National Trust, Natural England, Yorkshire Dales NP, Earth Doctors, VAR Initiative,  Sulime Foundation, The Environment Partnership, Forestry Commission, Eden Arts, Epiacum Heritage, Solway AONB a Woolclip. Umiestnenia sú plne financované okrem toho, že sa dostanú na miesto odletu v Spojenom kráľovstve (ktoré nemusí byť najbližšie k vám).