ALITHE– Active Learning In The Historic Environment

(AKTÍVNE VZDELÁVANIE V HISTORICKOM PROSTREDÍ)


Who are the Partners?

Devetaki Plateau

 (Bulgaria)

Kato Drys Community Council

 (Cyprus)

Bildungshaus Heideland

 HVHS (Germany)

Satul Verde

 Association (Romania)

Lisov Museum

 (Slovakia)

Grampus Heritage & Training Ltd (UK, Lead Partner)

ALITHE will include interactive and learning actions which will last 6 days (+2 travel days), in which all partners will send a minimum of 3 adults. Learners with fewer opportunities will continue to benefit beyond the project lifespan by undertaking learning with ECVET accreditation in their home region.

What will happen during the project?

Mobility timetable:

Cyprus – 6th – 13th March 2022

Romania – 11th – 18th April 2022

Germany – 2nd – 9th June 2022

Slovakia 1st – 8th July 2022

Bulgaria – Early September 2022

UK – October 2022

If you are interested in the mobilities, then please feel free to

contact us

preklad:

ALITHE bude zahŕňať interaktívne a vzdelávacie akcie, ktoré budú trvať 6 dní (+2 dni cestovania), v rámci ktorých všetci partneri pošlú minimálne 3 dospelých. Študenti s obmedzenými príležitosťami budú mať prospech aj po skončení trvania projektu tým, že sa budú vzdelávať s akreditáciou ECVET vo svojom domovskom regióne. Čo sa stane počas projektu? Harmonogram mobility: Cyprus – 6. – 13. marca 2022 Rumunsko – 11. – 18. apríla 2022 Nemecko – 2. – 9. júna 2022 Slovensko 1. – 8. júla 2022 Bulharsko – začiatok septembra 2022 Spojené kráľovstvo – október 2022 Ak máte záujem o mobility, neváhajte nás kontaktovať.

Each partner will host one training action. By incorporating Roman and medieval themes within the training actions, partners are demonstrating the transferability between countries of their adult education training for intergenerational learning in a range of historic environments. Activities are recorded through photography, participant reports and video (‘developing cultural assets’ film) and collated on linked project websites (in all partner languages) to create an online resource for training materials to support the new ECVET module ‘Intergenerational Cultural Learning’. A minimum of 15 senior learners with fewer opportunities will travel and participate in these activities with a further 30 engaged in activities in their own country.

There will also be staff training events for those directly involved in training provision for senior learners, which will be hosted in Romania (Nov 2022).

ALITHE will include interactive and learning actions which will last 6 days (+2 travel days), in which all partners will send a minimum of 3 adults. Learners with fewer opportunities will continue to benefit beyond the project lifespan by undertaking learning with ECVET accreditation in their home region.
( ALITHE bude zahŕňať interaktívne a vzdelávacie akcie, ktoré budú trvať 6 dní (+2 dni cestovania), v rámci ktorých všetci partneri pošlú minimálne 3 dospelých. Študenti s obmedzenými príležitosťami budú mať prospech aj po skončení trvania projektu tým, že sa budú vzdelávať s akreditáciou ECVET vo svojom domovskom regióne.)

What are the aims of the project?

  • The new Green Village module within “Sustainable Development – Focus on Culture and Nature”, entitled ‘Intergenerational Cultural Learning’.
  • A 25 minute film ‘Developing Cultural Assets’
  • 42-page digital free to download Green Village magazine featuring 2 case studies for each of 6 partners (12 case studies, each 2 pages – minimum 1 case study on digital shift for seniors) with introduction page, contents page, EU policy page, future of the EU page.
  • Social media and project web pages linked into each partners home page. Used for both dissemination and as a resources tool to support delivery of the new curriculum.

The resources include personal reports from learners on the impact and benefits of undertaking intergenerational training linked to the historic environment. Learning outcomes and training ideas are broadly applicable and transferable across the partnership countries and throughout Europe.

Funding

The Erasmus + grant will cover return flights, accommodation, food (3 meals a day, extra food and drink will be funded for by participants), airport transfers and supervision.

This project has been funded with support from the European Commission

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

preklad: Aké sú ciele projektu?
Nový modul Zelená dedina v rámci „Trvalo udržateľný rozvoj – zameranie na kultúru a prírodu“ s názvom „Medzigeneračné kultúrne učenie“.
25-minútový film „Rozvoj kultúrnych aktív“ 42-stranový digitálny bezplatný časopis Green Village na stiahnutie s 2 prípadovými štúdiami pre každého zo 6 partnerov (12 prípadových štúdií, každá 2 strany – minimálne 1 prípadová štúdia o digitálnej zmene pre seniorov) s úvodnou stránkou, stránkou s obsahom, stránkou o politike EÚ, budúcnosť stránky EÚ.
Sociálne médiá a webové stránky projektu prepojené s domovskou stránkou každého partnera. Používa sa na šírenie aj ako nástroj zdrojov na podporu realizácie nového učebného plánu. Zdroje zahŕňajú osobné správy od študentov o vplyve a výhodách medzigeneračného vzdelávania spojeného s historickým prostredím. Vzdelávacie výsledky a nápady na školenia sú široko použiteľné a prenosné v partnerských krajinách av celej Európe. Financovanie Grant Erasmus + pokryje spiatočné lety, ubytovanie, stravu (3 jedlá denne, jedlo a pitie navyše budú hradené účastníkmi), letiskové transfery a dohľad. Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie Táto publikácia [komunikácia] odráža iba názory autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.

ALITHE, ERASMUS+ v Nemecku

1.Deň

Prvý deň sme strávili v kúpeľnom meste Bad Duben. Začali sme prehliadkou vodného mlynu, ktorá bola so sprievodcom. Dozvedeli sme sa o histórii mlynu, o jeho fungovaní a technológiách, ktorá boli na tú dobu pokročilé. Ďalej sme mali možnosť zistiť niečo o živote rodiny, ktorá v mlyne žila a pracovala a vidieť ich izby. Poslednou časťou prehliadky boli miestnosti, ktoré obsahovali workshopy s remeslami, ako napríklad košikárstvo, obuvníctvo, bylinkárstvo a iné.  


Ďalej nasledovala prehliadka mesta Bad Duben a malá zastávka v turistickom informačnom centre, kde sme sa vďaka prehliadke dozvedeli viac o meste a o faune a flóre, ktorá sa tam nachádza.

2. Deň

Druhý deň sme navštívili mesto Lutherstadt Wittenberg, v ktorom sme sa vďaka sprievodcovi dozvedeli aj menej známe veci o Martinovi Lutherovi, ktorý je známy tým, že bol okrem iného nemecký teológ, univerzitný profesor a najmä zakladateľ luteranizmu. Sprievodca nás previedol mestom a zastavoval na významných miestach, spojených nie len s M. Lutherom.

Zvyšok dňa sme mali voľný program v danom meste.

 

 

3. Deň

Tretí deň doobeda sme navštívili mestské múzeum v meste Eilenburg. Expozícia sa skladala z viacerých častí, ako napríklad história mesta, súkromná zbierka hračiek, spomienky na povodeň v meste a iné. Avšak pre nás bola najzaujímavejšia replika triedy v škole, kde sme mali možnosť vyskúšať si napísať svoje meno pomocou starého písma, ktoré sa v Nemecku používalo. Dominantná bola aj maľba na stope, ktorú objavili v dome múzea úplnou náhodou. Symbolizovala 4 ročné obdobia.

Popoludní sme pokračovali v meste Leipzig, v ktorom sa v tom čase konali dva veľké festivaly. Jeden z nich bol najväčší gotický festival v Európe. Prešli sme si známe pamiatky mesta, ako napríklad chrám v ktorom hrával aj J. S. Bach. Vychutnali sme si festivalovú atmosféru a nakoniec sme posedeli pri drinku na streche výškovej budovy, v ktorej sa nachádza základňa známeho nemeckého rádia. Táto budova má 30 poschodí a ponúka výhľad na celé mesto a jeho okolie. Vraj za dobrého slnečného počasia je možné vidieť v diaľke aj Eifellovu vežu.


4. Deň

Štvrtý deň bol pre nás jednej z najzaujímavejších, pretože sa niesol v duchu „Mill Tour“, čo bola vlastne okružná jazda na bicykloch, so zástavkami pri mlynoch. Tento deň sa v Nemecku spája so slávnosťami. Ak som správne pochopila je to deň otcov a aj Turíce dokopy. Všetky mlyny v okolí boli otvorené, nachádzali sa tu rôzne workshopy a ukážky remesiel, ktoré si mohli návštevníci vyskúšať a boli tu aj trhy a stánky s občerstvením. Celú atmosféru dotvárala živá hudba. Dokopy sme navštívili 3 druhy mlynov a prešli na bicykloch približne 35 kilometrov. Nezastavil nás ani dážď, ktorý nás zachytil na poslednej zastávke pri veternom mlyne približne 5 km od cieľa.

5. Deň

Piaty deň sme navštívili mesto Gräfenhainichen. V tento deň sme navštívili viac zaujímavých miest. Prvá zastávka bola v hrnčiarstve, kde nám majiteľka ukázala, ako sa pracuje s hlinou a ako vyrobiť rôzne druhy keramiky. Mali sme možnosť vyskúšať si vyrobiť svoju vlastnú keramiku a následne si ju zobrať domov.

Po obede sme navštívili múzeum, ktoré sa tiež nachádza v tomto meste. Expozícia bola zameraná primárne na remeslá a život v danom období. Každá miestnosť bola zameraná na niečo iné, napríklad krajčírska miestnosť, obuvnícka miestnosť, mäsiarstvo, hudobná miestnosť, optika, zubná ambulancia a iné. Ku každej časti sa viazal určitý príbeh a veľmi zaujímavé bolo, ako sa nás pýtali na to, či poznáme predmety, ktoré nám ukazovali. To podporovalo našu sústredenosť a zážitok z celej expozície. Múzeum sa spájalo zo životom istej ženy, ktorá vlastnila obchod a jedna expozícia bola venovaná práve tomuto obchodu, pretože podľa slov sprievodcu, našli celé zariadenie, vybavenie a tovar z obchodu na povale domu, v ktorom sa múzeum nachádza.

Zastavili sme sa aj na mieste, kde sa konal festival kovu, avšak v tom čase už končil, a tak sme nestihli celú expozíciu.

Predposlednou zástavkou tento deň bola výstava drevených sôch, ktorá sa každé dva roky presúva na iné miesto.

Poslednou zastávkou piaty deň, bola neplánovaná návšteva požiarnej stanice a hasičského zboru, ktorú si vyžiadali mužský členovia nášho tímu. Veliteľ zboru nám porozprával zaujímavé informácie. 

6. Deň

Šiesty deň doobeda sme navštívili močiare v obci Pressel. V tejto obci sme boli celý pobyt ubytovaní. Nachádzala sa tu krásna, človekom nedotknutá príroda, ktorá poskytovala pokoj a kľud. Rastú tu rastliny, ktoré sa podobajú bavlne a aj mäsožravé rastliny. Zaujímavosťou je, že močariská majú nízke pH a teda sa tu nenachádzajú žiadne obojživelníky. Veľkým prekvapením, ktoré sme všetci ocenili, bolo pripravenie prekvapenia v podobe malého pikniku. Za zámienkou „zbierania odpadkov“ sme sa dostali k pripravenému košíku, v ktorom sa nachádzal domáci punč, pivo a nealkoholické nápoje.

Poslednou zastávkou celého pobytu bola návšteva kováčskej rodiny a predstavenie umeleckého kováčstva. Pri tejto prehliadke sme mali opäť možnosť vyskúšať si prácu so žeravým železom a ťažkým kladivom.