OPATRENIA VOČI COVID-19 (vstup len s ochranným rúškom, povinná dezinfekcia rúk pri vstupe , a max.5 osôb v skupinke)