ZATVORENÉ 
DO 26.2.2019

27.2.2018 - (Streda)OTVORENÉ 10.-16.hod.
28.2.2019 - (Štvrtok) OTVORENÉ 10.-16.hod. 

datumy MAREC ďalej podľa uvedeného pod: