Lišovská izba

Tradičný dom postavený v roku 1916, s pôvodným a originálnym 

    zariadením. Izba slúži ako           

  prezentácia ľudovej architektúry v Honte.