Projekt so Škótskou organizáciou ARCH

Projekt so Škótskou organizáciou ARCH

Týždenná pracovno-vzdelávacia stáž s účastníkmi zo Škótska si skúsila tradičné rekonštrukčné práce na starom kamennom dome z roku 1887 v areáli Múzea, budúcej letnej kaviarničky . Vyskúšali si hlinené omietky, či obnovu kamenných stien...Navštívili sme okolitých remeselníkov, miestnych výrobcov ..

Jeden z účastníkov vytvoril stránku o Lišove 

Po skončení stáže vytvorili takéto krátke video 
https://www.youtube.com/watch?v=zaaqMj5HwuU

33729335_1685122331582840_248626654513987584_njpg33940827_1687953264633080_7272600081444896768_njpg33990084_1687953201299753_5133553248157827072_njpg