Malý obchodík na Lišove

Obchodík pri Lišov Múzeu, kde sú umiestnené výrobky šikovných rúk remeselníkov z regiónu Hont a dedinky Lišov, pre podporu týchto remeselníkov, umelcov a tak isto u nás nájdete aj produkty s regionálnou značkou Hont, a mnohé iné. 

DSC_4040 kopiejpgDSC_4015 kopiejpgDSC_4051 kopiejpgDSC_4052 kopiejpgDSC_7011 kopiejpgDSC_7029JPG